«The Secret»

«The Secret» Oil painting on canvas. 180x150cm. Painted with natural mineral and earth pigments by Algrim Facebook Pinterest Email

The story of Lucretia

In the legend of Lucretia tells Titus Livy about Sextus Tarquinius, the son of the last king Lacius Tarquinius of the Roman Empire, who fell in love with the virtuous Roman woman Lucretia

«Florence»

«Florence» (Saint Florentina) (died ca. 612) is venerated as a saint by the Catholic Church. Born towards the middle of the sixth century in Cartagena, Hispania, she and her family were actively engaged in furthering the best interests of Christianity. Florentina was the sister of three Iberian bishops in the time of the Visigothic dominion…

Algrim. Oil-painting "Inside"

«Inside»

«Inside» Oil on canvas. 180x150cm. Facebook Pinterest Email

«Music of Primes»

The Strange and Beautiful Music of Primes I ALGRIMS uutgrunnelige bilde blir vi fanget inn av den tidløse ro og skjønnhet som kvinneskikkelsen fra Antikken omfavner oss med. Vi blir som kvinnen – beskuere av den kosmiske mystikk inntil tiden opphører og undringen over livet tar tak i oss og vi blir menneskebarn igjen ……

The Lady who Loved Fibonacci

The Lady who Loved Fibonacci En vakker kvinne strekker seg og danner med hud og legeme en forlenget struktur som ved et Turner liknende fantastisk lys begynner med en spiralform som kan også skimtes i hennes vakre flettede hår. Og denne legemlige kvinne med et tidløst blikk sees mot et uendelig kosmos som danner bakteppet…

Johannes Paul II «Bless»

Johannes Paul II I received the inspiration to the painting when the news of his death became known. I saw a newspaper picture that I took care of. John Paul II’s death came out strongly on me. He was special … it was something large and sacred with him. At the same time he radiated…